Cách làm các bài kiểm tra và bài kiểm tra trên Azota nhanh chóng, đơn giản và chi tiết

azota

Bạn chưa biết cách sử dụng Azota và bạn đang tìm cách làm bài tập trên Azota bằng điện thoại, máy tính nhưng chưa biết cách làm. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài thi, kiểm tra trên Azota nhanh chóng, đơn giản và chi tiết.

1. Cách làm bài thi, kiểm tra trên Azota qua điện thoại

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào đường link của bài kiểm tra, bài kiểm tra bạn đã nhận được từ giáo viên> Chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA.
 • Nhập họ và tên của bạn vào ô> Chọn XÁC NHẬN.
 • Chọn TÔI HIỂU.
 • Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc nghiệm bằng cách chọn các đáp án vào ô trống.
 • Chọn Tải lên tệp tác phẩm của bạn> Chọn Bộ sưu tập hoặc chọn Chụp ảnh để chụp ảnh trực tiếp bài luận của bạn.
 • Chọn hình ảnh tác phẩm trên giấy bạn đã chụp> Chọn Thêm và đợi quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Chọn XÁC NHẬN.
 • Chọn Gửi> Chọn XONG để kết thúc bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào đường link của bài thi, bài thi bạn đã nhận được từ giáo viên> Chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA.

Chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA

Chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA

Bước 2: Nhập họ và tên vào ô> Chọn XÁC NHẬN.

Nhập họ và tên của bạn vào ô> Chọn XÁC NHẬN

Nhập họ và tên của bạn vào ô> Chọn XÁC NHẬN

Bước 3: Tại đây sẽ xuất hiện thông báo đây là bài thi hỗn hợp gồm trắc nghiệm và tự luận> Chọn TÔI HIỂU.

Chọn TÔI HIỂU

Chọn TÔI HIỂU

Bước 4: Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc nghiệm bằng cách chọn các đáp án vào ô trống.

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc nghiệm bằng cách chọn các đáp án vào ô trống

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc nghiệm bằng cách chọn các đáp án vào ô trống

Bước 5: Đối với câu hỏi tự luận, các bạn phải làm trên giấy, sau đó chụp ảnh bài làm của mình> Chọn Đính kèm bài luận.

Chọn Đính kèm Bài luận

Chọn Đính kèm Bài luận

Bước 6: Chọn Tải lên tệp tác phẩm của bạn> Chọn Bộ sưu tập hoặc chọn Chụp ảnh để chụp ảnh trực tiếp tác phẩm của bạn.

Chọn Tải lên tệp công việc của bạn> Chọn Thư viện

Chọn Tải lên tệp công việc của bạn> Chọn Thư viện

Chọn hình ảnh tác phẩm trên giấy bạn đã chụp> Chọn Thêm và đợi quá trình tải ảnh lên hoàn tất. Nếu bạn có nhiều ảnh để tải lên, thì sau khi bạn đã tải ảnh đầu tiên lên, hãy làm theo các bước tương tự để tải lên nhiều ảnh tiếp theo hơn.

Chọn hình ảnh của tác phẩm trên giấy mà bạn đã chụp> Chọn Thêm

Chọn hình ảnh của tác phẩm trên giấy mà bạn đã chụp> Chọn Thêm

Bước 7: Chọn XÁC NHẬN.

Chọn XÁC NHẬN

Chọn XÁC NHẬN

Bước 8: Chọn Gửi bài làm> Chọn XONG để kết thúc bài kiểm tra, bài thi.

Chọn Gửi bài làm> Chọn XONG để kết thúc bài kiểm tra, bài kiểm tra

Chọn Gửi bài làm> Chọn XONG để kết thúc bài kiểm tra, bài kiểm tra

Và đây là thông báo xác nhận bạn đã gửi bài viết. Các em có thể xem đáp án chi tiết cho bài kiểm tra, bài thi bằng cách chọn XEM CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT.

Chọn XEM CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT

Chọn XEM CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT

2. Cách làm bài thi, kiểm tra trên Azota bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào đường link của bài kiểm tra, bài kiểm tra bạn đã nhận được từ giáo viên> Chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA.
 • Chọn XÁC NHẬN.
 • Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc nghiệm bằng cách chọn các đáp án vào ô trống.
 • Sau khi điền xong các câu hỏi trắc nghiệm, chọn Nộp> Chọn XONG.
 • Đối với các câu hỏi viết luận, bạn phải làm bài trên giấy, sau đó chụp ảnh bài làm của mình> Chọn Đính kèm Bài luận.
 • Chọn Tải lên tệp tác phẩm của bạn> Chọn hình ảnh tác phẩm trên giấy bạn đã chụp> Chọn Mở và đợi quá trình tải ảnh lên hoàn tất.
 • Chọn XÁC NHẬN.
 • Chọn Gửi> Chọn XONG để kết thúc bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào đường link của bài thi, bài thi bạn đã nhận được từ giáo viên> Chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA.

Chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA

Chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA

Bước 2: Chọn XÁC NHẬN.

Chọn XÁC NHẬN

Chọn XÁC NHẬN

Bước 3: Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc nghiệm bằng cách chọn các đáp án vào ô trống.

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc nghiệm bằng cách chọn các đáp án vào ô trống

Tiến hành chọn đáp án cho bài thi trắc nghiệm bằng cách chọn các đáp án vào ô trống

Sau khi điền xong các câu hỏi trắc nghiệm, chọn Nộp> Chọn XONG.

Sau khi hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, chọn Gửi> Chọn XONG

Sau khi hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, chọn Gửi> Chọn XONG

Và đây là thông báo xác nhận bạn đã gửi bài viết. Các em có thể xem đáp án chi tiết cho bài kiểm tra, bài thi bằng cách chọn XEM CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT.

Chọn XEM CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT

Chọn XEM CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT

Bước 4: Đối với câu hỏi tự luận, bạn phải làm trên giấy, sau đó chụp ảnh bài làm của bạn> Chọn Đính kèm Bài luận.

Chọn Đính kèm Bài luận

Chọn Đính kèm Bài luận

Bước 5: Chọn Tải lên tệp tác phẩm của bạn> Chọn ảnh của tác phẩm trên giấy mà bạn đã chụp> Chọn Mở và đợi quá trình tải ảnh lên hoàn tất.

Chọn Tải lên tệp công việc của bạn> Chọn hình ảnh tác phẩm trên giấy bạn đã chụp> Chọn Mở

Chọn Tải lên tệp công việc của bạn> Chọn hình ảnh tác phẩm trên giấy bạn đã chụp> Chọn Mở

Bước 6: Chọn XÁC NHẬN.

Chọn XÁC NHẬN

Chọn XÁC NHẬN

Bạn có thể kiểm tra xem số lượng hình ảnh bạn đã tải lên có khớp với số lượng ảnh bạn muốn gửi hay không bằng cách xem tên và số lượng ảnh bạn đã tải lên.

Xem tên và số lượng ảnh bạn đã tải lên

Xem tên và số lượng ảnh bạn đã tải lên

Bước 7: Chọn Gửi bài làm> Chọn XONG để kết thúc bài kiểm tra, bài thi.

Chọn Gửi bài làm> Chọn XONG để kết thúc bài kiểm tra, bài kiểm tra

Chọn Gửi bài làm> Chọn XONG để kết thúc bài kiểm tra, bài kiểm tra

Và đây là thông báo xác nhận bạn đã gửi bài viết. Các em có thể xem đáp án chi tiết cho bài kiểm tra, bài thi bằng cách chọn XEM CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT.

Chọn XEM CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT

Chọn XEM CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT

Bài viết trên đây đã hướng dẫn các bạn cách làm bài thi, kiểm tra trên Azota nhanh chóng, đơn giản và chi tiết. Nếu bạn thấy nó hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé!

 

You May Also Like

About the Author: root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *